home bio recent works exhibitions other works contact links
Exhibitions / "Nicka who hesitates", October 1999
Winter in Paris, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm
Andalucia, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm
Arsenal fan, 1999, oil on canvas, 70 * 100 cm
Eve in the cafe, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm
Eve at the gallery, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm
Helga in Amsterdam, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm
Nicka who hesitates, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm
Slavic nude, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm
The bar, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm
Well framed protest, 1999, oil on canvas, 80 * 100 cm

"ניקה אשר מהססת" - התערוכה:

זביגנייב הרברט הוא משורר פולני שנולד ב1924 ובגר בשנות הכיבוש הגרמני. למד תחילה כלכלה ומשפטים, והוציא ספר שירים ראשון רק ב1956, גם בשל עיכובי הצנזורה. שיריו נוגעים לתחומים רבים אך בולט בהם תמיד דגש על היחיד - יחיד מול חברה, משטר, דת או מוסכמה. זאת תוך שימוש בלעג, לא מרומז, המופנה גם לדיקטטורות מזרח אירופה (של אז) וגם לחיי הניכור והריקנות של בורגנות המערב. חי במשך שנים רבות מאוד בפריז, ומקובל הן בפולין והן בארצות המערב. "ניקה אשר מהססת", הוא אחד משיריו.
אני מבין קטן בשירה, ובטח לא האיש המתאים להסביר אותה. אבל גם בורים מסתבר, מבחינים בייחוד ואיכות כשאלה נופלים לידיים שלהם (כמעט) במקרה.
שירי הרברט נראו בעיניי מייד כמין רצף ציורים קטנים: ציורי פינות עיר, רחובות, בתים, רגעים וצמתים בחיים. הכל באיזון וחסכנות יחסית, בלי מליצות, בספקנות ואירוניה דקה, ובשפה ציורית מאוד – כמעט כל מה שאני מאחל לציורים שלי. ומכיוון שהרברט מצטיין לטעמי, גם במין בהירות אוניברסלית שאינה קשורה דווקא למקום בו נכתבה, מצאתי בו מלווה מתאים לריחוף טרנס-אטלאנטי שכזה. ריחוף שלמרות מספר סימני קישור מובהקים ('דיינר', כפכף הולנדי, קסטנייטה ואחרים), אינו מבקש דווקא לספר רק את סיפור המקום ההוא, או את סיפור האנשים ההם. לכן נעזרתי בו קצת: בהערה נחוצה, בהארת פינה, בתוספת מיוחדת, בניואנס, בגוון ביניים שחסר בצבעים שלי, ברובד נוסף. לא תמיד, לא בכל מקום, לפעמים. במקום אחד מקום כל אמריקני בעליל העדפתי את וולט ויטמן. יש הרי גבול לאוניברסליות, במיוחד כשמתעסקים עם אמריקאים. הם היו ונשארו חשדנים כלפי זרים, ובטח כשמדובר בחצי -צרפתי כמו הרברט. שירי הרברט לקוחים מספרו 'דו"ח מעיר נצורה' - תרגום דוד ויינפלד (ספריית הפועלים). הקטע משירו של ויטמן, לקוח מספרו 'עלי עשב' שתירגם שמעון הלקין (ספריית הפועלים).

שלמה אפרתי, ספטמבר 1999
2009 Shlomo Efrati. All rights reserved שלמה אפרתי 2009